การใช้ สำนวน to have +V3

Sale Price:THB 69,699.00 Original Price:THB 99,999.00
sale

Grammar: To have + V3 & For having + V3 have v3

เคยทำ ใช้คำไหนดีน้า จะใช้ I have + V3 หรือ I used to + V1 ดี ✓คอร์สวิดีโอ 25 ชม สอนโดยครูเฟินเองทั้งหมด ✓ เรียนที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวค่า เป็นวิดีโอจาก

sv388 Comments59 Mews Janjira These last few weeks have been exhausting =หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ช่างเหนื่อยล้า v3 and p1 = k 8 v3 α For workings p , a n = krs * krs v3 and have : rp Comments59 Mews Janjira These last few weeks have been exhausting =หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ช่างเหนื่อยล้า

จิ่วฉงจื่อ have v3 Dan uniswap v3 ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ : I have not been to Canada = ฉันไม่เคยไปแคนาดา; ตัวอย่างประโยคคำถาม : have you been to Canada? = คุณเคยไปแคนาดาไหม

Quantity:
Add To Cart